گرافت مو چیست ؟

گر با ذره بین به دقت به موهای جلو و یا پشت سر نگاه کنید متوجه می شوید که تعدادی از موها به صورت تک شاخه، تعدادی به صورت دو شاخه، تعدادی به صورت سه شاخه و بعضا تعدادی نیز به صورت چهار شاخه از پوست خارج شده اند. به هر یک از این دسته های یک تا چهار تایی که مو از آن ها خارج می شود گرافت مو گفته می شود. یعنی هر گرافت مو عبارت است از یک یا چند پیاز مو که ساقه ی آنها از یک نقطه از پوست سر خارج شده اند. برای بدست آوردن تعداد تار مو بایستی تعداد گرافت را بسته به چگونگی  توزیع آنها در پوست سر در اعداد 3/2 ، 4/2 و یا  5/2 ضرب نمود.

گرافت مو چیست؟

این عدد را پزشک متخصص یا همان جراح پیوند مو مشخص می کند. مثلا وقتی گفته میشود برای یک بیمار 2000 گرافت کاشته شده یعنی بین 4600 تا 5000 تار مو برای وی پیوند شده است. حدود ده سال پیش کاشت مو به روش FIT بعنوان روش جایگزین در مقابل کاشت مو به روش FUT مطرح گردید. درحقیقت تعداد زیادی از پزشکان این روش را مورد آزمایش قرار داده اند ولی میزان موفقیت آنها بسیار متفاوت بوده است. در کاشت مو روش FIT گرافت های مو بصورت تک تک از بانک مو واقع در مناطقی از پشت سر و اطراف گوش ها برداشت می گردند.

اخیراً با ارائۀ انواع دستگاه ها برای استفاده در متد FIT میزان علاقمندی به استفاده از این روش افزایش یافته و به موضوعی بحث برانگیز در برابر روش برداشت نواری (کاشت موبه روش FUT) تبدیل شده است. مباحث زیادی در میان پزشکان، پرسنل و عموم جامعه و همچنین در تبلیغات و شبکه های اینترنتی دربارۀ راندمان و ارزش این متد و مقایسۀ روش FIT و FUT وجود دارد.

متأسفانه بسیاری از این ادعاها که شامل برتری روش FUT می باشند تا حد زیادی در ارتباط با مقاصد اقتصادی به منظور فروش بیشتر دستگاه ها و وسایل مرتبط با این روش توسط شرکت های ذینفع می باشد. درحقیقت روش FIT از بسیاری جهات از جمله ایجاد جوشگاه (اسکار)، میزان بقای گرافت ها، درصد آسیب گرافت ها، کیفیت گرافت ها از لحاظ ساختمانی ، مدت زمان عمل، عوارض بسیار بهتر از روش FUT می باشد و در ضمن جای بخیه روی سر نمی ماند و حتی آرایشگر شما متوجه این تفاوت نخواهد شد.

از این روش در کاشت ابرو و کاشت ریش و سبیل نیز استفاده می شود. همچنین در روش FIT اگر برداشت موها به درستی انجام شود به گرافت های مو آسیبی وارد نمی شود.

لازم به ذکر است که در کلینیک ایران FIT تنها روش مورد استفاده روش FIT است، شما عزیزان همچنین میتوانید فیلم های کاشت مو را نیز در صفحات مربوطه هر روش در سایت مشاهده کنید.